De Avonturiers zonder Naam

meeting met reginar

Reginar en welton zijn hard aan het praten, kijken bezorgd. Dit is niet handig. Ze kunnen dit zeggen, maar we kunnen het niet bewijzen. Ik weet dat wel ik heb hulp troepen, van de landelijke politie om hier wat aan te doen. We moeten bewijs hebben om dit te kunnen onderbouwen. 
Dhato vertelde hem over de logboeken. Over de 10k gp die doorgesluist wordt. Stond niet in dat logboek waar het vandaan kwam. Dhato verteld ook dat we in de bovenste verdiepingen willen komen. Verteld dat er speciale pakketten naar boven komen. 

Dhato verteld dat voltare dat hij niet geinspireerd is. 

 

Comments

jemoederr0 max_vandenberk

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.