De Avonturiers zonder Naam

Post-Actie

Na Egarthis weer in de main ruimte te hebben gesleept en de deur geblokkeerd te hebben met de lichamen van de rest, looten we hem voor the purples.

Hij had:

- Cure moderate wounds x2 , stabalize —> Bag of Holding

- Ring of protection+1 —> Gerard

Wand of shield, 32 charges -> meneer Pan

Broche of shielding, 97 dmg left ->Styllin

Comments

jemoederr0 Kruiwagen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.