De Avonturiers zonder Naam

The journey begins

Kassen, sunny.

Het is zover, eindelijk zijn wij aan de beurt om het dorpsritueel uit te mogen voeren. Blijkbaar waren de jongelingen op en zijn nu de outsiders aan de beurt. Een verlepte kraai, een malloot met een verleptekraaienpak, een afvalbak van de genenpoel en een verbannen dwerg. Wat een team…

We gaan de vlam halen die brandt in de oude tombe van de stichter van ons dorp, Kassen. We kregen een lantaarn mee om de vlam in mee te nemen en stukjes kaart: we hoorden al van eerdere groepen dat het een soort volwassenheidstest is. Halverwege kwamen we dan ook een stel orcs tegen, illusies tenminste. Ík had het meteen door, maar Gerard viel zelfs flauw van het ingebeelde pak slaag dat ie kreeg. 10/10 yes

Na nog een eind lopen zetten we het kamp op. Daar de jacht voorspoedig was, gaf ik een deel van de vangst terug aan de natuur. We hoorden inderdaad een troep wolven nader komen, maar na onze gift was hun honger al genoeg gestild om ons niet aan te vallen.

De volgende dag kwamen we langs een meer, waar we een kadaver aantroffen. We konden hem niet identificeren buiten het feit dat hij een soort ridder was. Op de hoogte gebracht van de lokale rituelen door Styllin, bewees ik hem de laatste eer door hem terug in het meer te duwen. Nadat de iets minder vrome onder ons zijn zakken geleegd hadden; ik kan niet iedereens gedrag verbeteren..

Ons volgende obstakel was een grote helling naar beneden, maar dit leek ons allen zonder kleerscheuren te lukken. Bij de ingang van de tombe zagen we echter allemaal skeletten, zelfs van paarden! Het lijkt me nogal overdreven om de paarden af te maken alleen voor ons avontuur, maar waar komen de menselijke skeletten dan vandaan? Laten we maar naar binnen gaan…

~Gauldeen

Comments

jemoederr0 Kruiwagen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.